شماره های تماس و آدرس

۰۱۳-۴۳۳۵۸۰۸۳ -۰۱۳-۴۳۳۵۸۰۸۲
۰۱۳-۴۴۳۵۸۰۸۲ – ۰۱۳-۴۴۳۵۸۰۸۳

۰۹۱۱۱۳۱۱۸۰۹
۰۹۱۱۸۸۵۸۷۳۳
گیلان – صومعه سرا -ورودی شهر جنب چای آمارد -مجتمع شهرک صنعتی شماره ۲