ورق طرح سفال سوئدی رنگ سرمه ای عرض ۱٫۲۵

ورق طرح سفال سوئدی رنگ سرمه ای عرض ۱٫۲۵